Tiến độ dự án Grande Park 124 Phố Xốm ngày 18-05-2021

Hiện tại dự án Grande Park vẫn đang chưa hoàn thiện giải phóng mặt bằng. Mặt trước vị trí 124 Phố Xốm đang cho thuê các cửa hàng, kiot kinh doanh như: Thế Giới Di Động, Trà sửa Trân châu Hạ Long, ….